Zapisz się na newsletter i odbierz DARMOWY EBOOK: 10 najprzydatniejszych porad excelowych

poniedziałek, 13 maja 2013

Lista rozwijana w prostym formularzu

W tym artykule pokażę jak stworzyć listę rozwijaną w komórce w prostym formularzu. Efekt będzie następujący:

Lista rozwijana w komórce

Dodatkowo, gdy użytkownik zaznaczy komórkę, by uzupełnić dane - pojawi się komunikat z informacją, jakie dane ma uzupełnić (komunikat wejściowy). Gdy zaś wpisze błędną wartość - pojawi się komunikat o błędzie (alert o błędzie) i użytkownik zostanie poproszony o wpisanie/wybranie poprawnej wartości.
Mam więc formularz danych osobowych, w którym zbieram następujące informacje: imię, nazwisko, płeć oraz dział, w którym pracuje dana osoba. Dwa ostatnie pola - płeć oraz dział - użytkownik będzie wybierał z listy rozwijanej.

Lista rozwijana w komórce - formularz

Aby stworzyć listę rozwijaną w komórkach B6 (płeć) i B7 (dział) należy wykonać kilka prostych kroków. Są one identyczne dla obu pól - płeć i dział. Różnią się jedynie miejscem, z którego pobierane są dane do listy.

1. Zaznacz komórkę, w której chcesz umieścić listę rozwijaną (B6 dla płci, B7 dla działu).

2. Z karty Dane na wstążce, z sekcji Narzędzia danych wybierz przycisk Poprawność danych.

3. Pojawi się okno Sprawdzanie poprawności danych. Na karcie Ustawienia w polu Dozwolone wybierz opcję Lista.

4. W polu Źródło wpisz odwołanie do zakresów w arkuszu, w których znajdują się wylistowane wartości, które powinny pojawić się na liście. U mnie są to: E3:E4 dla płci i F3:F7 dla działu:


W Excelu 2010 można już z łatwością wskazywać zakresy w innych arkuszach. W poprzednich wersjach programu było to nieco bardziej skomplikowane. 

Dodatkowo przy wskazywaniu zakresów, a nie wpisywaniu ich z palca, Excel adresuje bezwzględnie (z dolarami) wybierany zakres:

Lista rozwijana w komórce - ustawienia (płeć)

5. Aby ustawić komunikat wejściowy, czyli informację, jaka ma się wyświetlać, gdy użytkownik wskaże daną komórkę, przejdź na zakładkę Komunikat wejściowy i w pole o tej samej nazwie wpisz wybrany komunikat. Ja wpisałam: wybierz płeć... i  wybierz dział.... Nie ma konieczności uzupełniania komunikatu wejściowego - po prostu się on wtedy nie będzie wyświetlał.

Lista rozwijana w komórce - komunikat wejściowy

Tak wygląda komunikat wejściowy w praktyce:

Lista rozwijana w komórce - tak wygląda komunikat wejściowy

6. Ostatnią czynnością jaką zrobię, będzie ustawienie alertu o błędzie. Jest to komunikat, który pojawi się w przypadku wpisania niepoprawnej wartości. Mimo że w komórce jest lista rozwijana, użytkownik nadal może wpisywać wartości w komórkę.

Ja jako tytuł komunikatu (zarówno dla płci, jak i dla działu) wpisałam słowo Błąd, a w treść: Wybierz wartość z listy! Oczywiście można wpisać tutaj dowolną informację.

Lista rozwijana w komórce - alert o błędzie

A efekt wygląda tak:

Lista rozwijana w komórce


Gotowe!Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz